Zwroty i reklamacje prosimy kierować na adres:

Sklep Avifly

ul. Imielińska 197

41-403 Chełm Śląski


Zwroty

Kupujący ma możliwość zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. W celu dokonania zwrotu prosimy o skorzystanie z formularza dostępnego do pobrania powyżej, gdzie należy podać podstawowe dane osobowe, oraz numer konta na które należy zwrócić pieniądze.  Do przeprowadzenia zwrotu niezbędny jest również dowód zakupu, który należy odesłać wraz z towarem. Zwrot pieniędzy następuje w przeciągu 14 dni od otrzymania zwracanego produktu. Dokładny regulamin znajdą Państwo na dole tej strony.


Reklamacje

W przypadku chęci złożenia reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 728-613-282 lub pod adresem sklep@avifly.pl. Uszkodzony towar należy odesłać na adres widoczny powyżej, wraz z dowodem zakupu oraz formularzem reklamacyjnym, gdzie należy podać między innymi dane osobowe, oraz opis usterki. W przeciągu 14 dni od otrzymania przez nas produktu skontaktujemy się z Państwem drogą mailową z decyzją o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji. 


Zasady zwrotu towaru zakupionego przez internet

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Klient może odstąpić od umowy kupna towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot należności następuje w ciągu 14 dni. Nie odbieramy przesyłek płatnych "za pobraniem".
2. Wyżej wymienione warunki zwrotu nie dotyczą produktów wykonanych według indywidualnego zamówienia Klienta i nie dotyczą sprzedaży na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych. 
2.a Zwracany towar winien zostać odesłany w takiej samej formie jak został wysłany. Nie przyjmujemy towarów uszkodzonych oraz używanych ! Wysłany towar jest nowy i taki powinien zostać zwrócony
2.b Klient ponosi koszta transportu związane z wysyłką zwracanego towaru do sprzedającego.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany w serwisie AVIFLY. Przed wysyłką zwrotną, należy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych, od dnia odbioru przesyłki z zwracanym towarem dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. 
4. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 
5. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, zwrot towaru, którego dotyczy odstąpienie winien nastąpić jednocześnie z przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu lub w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu.
6.  Zwrot należności za odesłany towar dokonany zostanie na numer konta bankowego podanego przez kupującego
7.Sprzedający nie odbiera przesyłek odesłanych do siedziby Sprzedającego za pobraniem, przesyłek uszkodzonych oraz w paczkomatach.
8.Zwroty towarów należy kierować na adres:  Avifly ul. Imielińska 197 41-403 Chełm Śląski  tel: 728-613-282 
9. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
10. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.